Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects [2017/04/25 09:26]
cranix [Wykonywane]
projects [2019/05/27 20:04] (current)
faber [Wykonywane]
Line 4: Line 4:
  
 ===== Wykonywane ===== ===== Wykonywane =====
 +  * [[projects:​w00zek]] - gotta go fast in style
   * [[projects:​streaming]] - video streaming bipeline   * [[projects:​streaming]] - video streaming bipeline
-  * [[projects:​place-search-3]] - Za każdym **razem** 
-  * [[projects:​place-search-3-lokale-dla-ngo]] - Udzial w programie lokale dla ngo 
   * [[projects:​barbot]] - Maszyna do robienia drinka   * [[projects:​barbot]] - Maszyna do robienia drinka
   * [[projects:​q3kled]] - 128x128px RGB LED matrix with high refresh rate   * [[projects:​q3kled]] - 128x128px RGB LED matrix with high refresh rate
Line 15: Line 14:
   * [[projects:​serial-display-shield]] - //shield// Arduino do sterowania wyświetlaczami z interfejsem MIPI DSI   * [[projects:​serial-display-shield]] - //shield// Arduino do sterowania wyświetlaczami z interfejsem MIPI DSI
   * [[projects:​p3ams]] - Użycie serwomotorów do kontroli ​   * [[projects:​p3ams]] - Użycie serwomotorów do kontroli ​
-  * [[projects:​presspack]] - Loga, teksty i inne takie do spraw prasowych, patronatów itp 
-  * [[projects:​przypinki]] - przypinki HSowe! 
-  * [[projects:​plakat]] - plakat HSu 
   * [[projects:​HackPhD]] - informacje o badaniu socjologicznym   * [[projects:​HackPhD]] - informacje o badaniu socjologicznym
-  * [[projects:​Dev]] - samokształcenie w J2EE  
   * [[projects:​cnc]] - Frezara cnc 3 osiowa.   * [[projects:​cnc]] - Frezara cnc 3 osiowa.
   * [[projects:​xiaomi-flora]] - Xiaomi Flora Plant Monitor teardown and analysis   * [[projects:​xiaomi-flora]] - Xiaomi Flora Plant Monitor teardown and analysis
   * [[projects:​zturn-hackers]] - tani board z Xilinx Zynq   * [[projects:​zturn-hackers]] - tani board z Xilinx Zynq
   * [[projects:​zsun-wifi-card-reader]] - hacking the Zsun wifi sd card reader   * [[projects:​zsun-wifi-card-reader]] - hacking the Zsun wifi sd card reader
-  * [[projects:​yes-we-can]] - CAN na chwałę spejsu 
   * [[projects:​spejsiot]] - Yes, we CAN into IoT! (ESP8266)   * [[projects:​spejsiot]] - Yes, we CAN into IoT! (ESP8266)
   * [[projects:​digital-signage]] - Ekran statusowy spejsu   * [[projects:​digital-signage]] - Ekran statusowy spejsu
Line 30: Line 24:
   * [[projects:​tool-hangers]] - tablice do wieszania narzędzi   * [[projects:​tool-hangers]] - tablice do wieszania narzędzi
   * [[projects:​dockerspace]] - Build, Ship, and Run a Hackerspace,​ Anywhere   * [[projects:​dockerspace]] - Build, Ship, and Run a Hackerspace,​ Anywhere
 +  * [[projects:​kuka]] - Ramię 6-osiowe KUKA (Broken robot? Kick it or something, that might work.)
 +  * [[projects:​Handmade-smartphone]] - open hardware and open software smartphone
 +  * [[projects:​aqipad]] - shitty mystery tablets
 +  * [[projects:​fabermac]] - unearthing a 20yo corpse
 +
 ===== Stałe ===== ===== Stałe =====
  
   * Serwery:   * Serwery:
-    * [[projects:​zbigniew]] - Główny serwer wewnątrzspejsowy (~IPAM) 
     * [[projects:​boston-packets]] - Główny serwer pozaspejsowy (~shell)     * [[projects:​boston-packets]] - Główny serwer pozaspejsowy (~shell)
     * [[projects:​customs]] - Główny spejsowy router     * [[projects:​customs]] - Główny spejsowy router
-    * [[projects:​bladerunner]] - Spejsowe Blade'​y 
-    * [[projects:​serwajlery]] - Zabawka z czterech C2Quad 
   * Usługi:   * Usługi:
     * [[projects:​electronics_lab]] - Kącik elektronika - devboardy, moduły ​ i elementy     * [[projects:​electronics_lab]] - Kącik elektronika - devboardy, moduły ​ i elementy
-    * [[projects:​hack-net]] - (re)strukturyacja sieci w HS+    * [[projects:​hack-net]] - (Re)strukturyacja sieci w HS
     * [[projects:​hs-power]] - Zasilanie w HS     * [[projects:​hs-power]] - Zasilanie w HS
     * [[projects:​hswan]] - Intra-Hackerspace WAN (BGP/VPN)     * [[projects:​hswan]] - Intra-Hackerspace WAN (BGP/VPN)
Line 46: Line 42:
     * [[projects:​cloud]] - Hackerspace'​owe Wirtualki/​IaaS     * [[projects:​cloud]] - Hackerspace'​owe Wirtualki/​IaaS
     * [[projects:​checkinator]] - Kto jest teraz w spejsie? (//działa na [[http://​at.hackerspace.pl]]//​)     * [[projects:​checkinator]] - Kto jest teraz w spejsie? (//działa na [[http://​at.hackerspace.pl]]//​)
-    * [[projects:​zamek]] - zamek RFID otwierający drzwi do HS+    * [[projects:​zamek]] - Zamek RFID otwierający drzwi do HS
     * [[projects:​kerberos]] - [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Kerberos_(protocol)|Kerberyzacja]] infrastruktury HS     * [[projects:​kerberos]] - [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Kerberos_(protocol)|Kerberyzacja]] infrastruktury HS
-    * [[projects:​vending]] - automat ​z napojami, jedzeniem i dobrze schłodzoną elektroniką ​+    * [[projects:​vending]] - Automat ​z napojami, jedzeniem i dobrze schłodzoną elektroniką ​ 
 +    * [[projects:​spejstore]] - Spejsowy system do inwentaryzacji  
 +    * [[projects:​av]] - """​mediabox"""​
   * Maszyny:   * Maszyny:
     * [[projects:​bridgeport]] - frezarka CNC Bridgeport Series 1     * [[projects:​bridgeport]] - frezarka CNC Bridgeport Series 1
Line 56: Line 54:
     * [[projects:​emerythbot]] - drukarka 3D emerythbot     * [[projects:​emerythbot]] - drukarka 3D emerythbot
     * [[projects:​lasercutter]] - laser cutter     * [[projects:​lasercutter]] - laser cutter
-  * [[projects:cryptoparty]] - cryptoparty+  ​* presspack:​ 
 +    * [[projects:​przypinki]] - przypinki HSowe! 
 +    * [[projects:​ulotka]] - Ulotka HS) 
 +    * [[projects:​presspack]] - Loga, teksty i inne takie do spraw prasowych, patronatów itp 
 +    ​* [[projects:plakat]] - plakat HSu
   * [[projects:​jednolity_system_zasilania_dc]] - jednolity system zasilania DC   * [[projects:​jednolity_system_zasilania_dc]] - jednolity system zasilania DC
  
Line 67: Line 69:
  
 ===== Zakończone ===== ===== Zakończone =====
 +  * [[projects:​place-search-3]] - Za każdym **razem**
   * [[projects:​kidswatermill]]   * [[projects:​kidswatermill]]
   * [[projects:​trackball]] - uruchomienie militarnego trackballa   * [[projects:​trackball]] - uruchomienie militarnego trackballa
Line 109: Line 112:
   * [[projects:​juggling-class]] - Warsztaty z żonglerki (//Odbyły się chyba dwa spotkania//​)   * [[projects:​juggling-class]] - Warsztaty z żonglerki (//Odbyły się chyba dwa spotkania//​)
   * [[projects:​brzeska]]   * [[projects:​brzeska]]
 +  * [[projects:​onionWRT]]
 ===== Martwe? ===== ===== Martwe? =====
 +  * [[projects:​Dev]] - samokształcenie w J2EE 
 +  * [[projects:​yes-we-can]] - CAN na chwałę spejsu
 +  * [[projects:​cryptoparty]] - cryptoparty
   * [[projects:​retroshare-backbone]] - node [[http://​retroshare.sourceforge.net/​ | Retroshare]] działający 24/7   * [[projects:​retroshare-backbone]] - node [[http://​retroshare.sourceforge.net/​ | Retroshare]] działający 24/7
   * [[projects:​wildgrass]] - regularne zamówienia napoju Wildgrass   * [[projects:​wildgrass]] - regularne zamówienia napoju Wildgrass
projects.1493112413.txt.gz · Last modified: 2017/04/25 09:26 by cranix