Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
services [2015/11/10 18:58]
informatic
services [2017/02/06 18:09] (current)
vuko literówka
Line 10: Line 10:
 ===== IRC ===== ===== IRC =====
  
-{{:​freenode.png?​100| }}Cały czas dzieje się coś na naszym [[irc://​chat.freenode.net#​hackerspace-pl|kanale IRC]] dostępnm także przez [[https://​webchat.hackerspace.pl/​|webówkę]]. Zasady panujące na kanale zostały spisane przez naszych opów [[services:​irc:​rules|tutaj]].+{{:​freenode.png?​100| }}Cały czas dzieje się coś na naszym [[irc://​chat.freenode.net#​hackerspace-pl|kanale IRC]] dostępnym także przez [[https://​webchat.hackerspace.pl/​|webówkę]]. Zasady panujące na kanale zostały spisane przez naszych opów [[services:​irc:​rules|tutaj]].
  
 Nasz bot to [[services:​irc:​ood]]. Nasz bot to [[services:​irc:​ood]].
services.txt · Last modified: 2017/02/06 18:09 by vuko