User Tools

Site Tools


space:food

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
space:food [2018/04/05 10:54]
mpts Dodaj Shiva Lounge
space:food [2018/05/12 12:33]
informatic
Line 13: Line 13:
 | Żabka | [[  https://www.google.com/maps/place/%C5%BBabka,+Bellottiego,+01-001+Warszawa/@52.2431129,20.9811503,19z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x471ecc7f0c8630ed:0x719613f17e013f69!2sDzielna,+Warszawa!3m1!1s0x471ecb7ff67d893f:0x1747f621e476611d  | Róg Dzielnej i Bellottiego ]] | 6-23 | | Żabka | [[  https://www.google.com/maps/place/%C5%BBabka,+Bellottiego,+01-001+Warszawa/@52.2431129,20.9811503,19z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x471ecc7f0c8630ed:0x719613f17e013f69!2sDzielna,+Warszawa!3m1!1s0x471ecb7ff67d893f:0x1747f621e476611d  | Róg Dzielnej i Bellottiego ]] | 6-23 |
 | 2 monopolowe | przy Jana Pawła | 24h | | 2 monopolowe | przy Jana Pawła | 24h |
 +| Fresh Market | [[https://goo.gl/maps/R8zSLREiMtS2|Róg Nowolipki x Jana Pawła]] (52.244640, 20.990496) | 6 - 23; również w wolne niedziele handlowe |
  
  
Line 57: Line 58:
   * Szczegóły:   * Szczegóły:
     * Lunch: Lunch dostępny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16     * Lunch: Lunch dostępny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16
 +    * //Nie wiem jak z jedzeniem, ale z kelnerem da się dogadać tylko po angielsku i hindi, więc na pewno jest legitny// ~enleth
 +  * Polecający:
 +    * [[user>informatic]]
 +    * [[user>enleth]]
  
  
space/food.txt · Last modified: 2022/05/19 21:31 by 35.170.82.159