User Tools

Site Tools


space:food

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
space:food [2018/05/12 12:29]
informatic
space:food [2018/05/12 12:33]
informatic
Line 58: Line 58:
   * Szczegóły:   * Szczegóły:
     * Lunch: Lunch dostępny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16     * Lunch: Lunch dostępny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16
 +    * //Nie wiem jak z jedzeniem, ale z kelnerem da się dogadać tylko po angielsku i hindi, więc na pewno jest legitny// ~enleth
 +  * Polecający:
 +    * [[user>informatic]]
 +    * [[user>enleth]]
  
  
space/food.txt · Last modified: 2022/05/19 21:31 by 35.170.82.159