Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
space:rules [2013/08/28 21:18]
enki
space:rules [2019/01/15 19:56] (current)
harcesz [Mir hakerspejsowy]
Line 2: Line 2:
  
 Propozycje nowych zasad: [[space:​rules:​proposal]] Propozycje nowych zasad: [[space:​rules:​proposal]]
 +
 +
 +===== Preambuła =====
 +
 +**Dobrze wiesz, o co chodzi**. Jeśli nie wiesz, spytaj. Nie próbuj cwaniaczkować na słówkach. ​
 +
 +===== Porządki =====
 +
 +  - **Każdy przedmiot ma swoje miejsce** - korzystałeś z jakiegoś narzędzia, skończyłeś i wychodzisz? Odłóż je na swoje miejsce.
 +  - **Jedzenie się psuje** Korzystasz z dobrodziejstwa lodówki? Pamiętaj, że jedzenie po kilku dniach zaczyna samo ewoluować, więc pamiętaj o swoim jedzeniu albo napisz maila na grupę. Rzeczy wyraźnie zepsute będą wyrzucane bez ostrzeżenia.
 +  - **Śmieci same się nie wyrzucają** Kosz jest przepełniony?​ Nie dokładaj do niego. Pooddychaj 2 minuty świeżym powietrzem i przejdź się razem z zawartością kosza do składu odpadów.
 +
 +===== Mir hakerspejsowy =====
 +
 +
 +  - **Hackerspace nie jest hotelem.** Nie było to w planach na początku jego powstania, wynajmujemy warsztat a nie mieszkania. Każdemu zdarza się czasem kimać na kanapie do rana, niemniej takie sytuacje powinny być wyjątkiem a nie regułą. Dobrze uzasadnionym wyjątkiem dodajmy (np. pracowałeś do późna nad projektem i odjechał ci ostatni pociąg do Pruszkowa).
 +  - **Hackerspace nie jest meliną.** Osoby, których stan lub zachowanie uznane zostaną za szkodliwe dla Hackerspace zostaną wyproszone z HS w trybie natychmiastowym. Nielegalne substancje również są podstawą do natychmiastowego wyproszenia ze spejsa.
 +    * //​Rationale:​ nie umiesz pić, nie pij; nie ćpaj, nie dealuj; mycie się jest mocno popierane.//​
 +
  
 ==== Podejmowanie decyzji w HSie ==== ==== Podejmowanie decyzji w HSie ====
Line 17: Line 36:
       * jeśli grupa podczas dyskusji **dojdzie do konsensusu** przedstawia podjętą decyzję do akceptacji zarządu       * jeśli grupa podczas dyskusji **dojdzie do konsensusu** przedstawia podjętą decyzję do akceptacji zarządu
          * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji//          * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji//
-      * jeśli grupa **nie dojdzie do konsensusu** może stworzyć [[:​votes|glosowanie na Wiki]] do podjęcia decyzji przez wszystkich członków+      * jeśli grupa **nie dojdzie do konsensusu** może stworzyć [[members:​votes|glosowanie na Wiki]] do podjęcia decyzji przez wszystkich członków
          * //​Rationale:​ Niektóre decyzje nie nadają się do podjęcia na zasadzie konsensusu (np. kolor ścian, logo, nazwa)//          * //​Rationale:​ Niektóre decyzje nie nadają się do podjęcia na zasadzie konsensusu (np. kolor ścian, logo, nazwa)//
       * głosowanie powinno być opisane **jednoznacznie i wyczerpująco**,​ musi mieć też termin zakończenia,​ dodatkowo można na wiki zmieniać stan głosowania na "​closed"​ po minięciu terminu       * głosowanie powinno być opisane **jednoznacznie i wyczerpująco**,​ musi mieć też termin zakończenia,​ dodatkowo można na wiki zmieniać stan głosowania na "​closed"​ po minięciu terminu
Line 42: Line 61:
    * Porządki    * Porządki
    * Przeprowadzanie przewodów, etc.    * Przeprowadzanie przewodów, etc.
 +
 +
space/rules.1377724735.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)