User Tools

Site Tools


space:rules

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


Previous revision
space:rules [2023/04/21 18:49] (current) – old revision restored (2023/02/17 12:19) informatic
Line 1: Line 1:
 +==== Zasady obowiązujące w naszej przestrzeni ====
 +
 +
 +===== Preambuła =====
 +
 +**Dobrze wiesz, o co chodzi**. Jeśli nie wiesz, spytaj. Nie próbuj cwaniaczkować na słówkach. 
 +
 +===== Porządki =====
 +
 +  - **Każdy przedmiot ma swoje miejsce** - korzystałeś z jakiegoś narzędzia, skończyłeś i wychodzisz? Odłóż je na swoje miejsce.
 +  - **Jedzenie się psuje** Korzystasz z dobrodziejstwa lodówki? Pamiętaj, że jedzenie po kilku dniach zaczyna samo ewoluować, więc pamiętaj o swoim jedzeniu albo napisz maila na grupę. Rzeczy wyraźnie zepsute będą wyrzucane bez ostrzeżenia.
 +  - **Śmieci same się nie wyrzucają** Kosz jest przepełniony? Nie dokładaj do niego. Pooddychaj 2 minuty świeżym powietrzem i przejdź się razem z zawartością kosza do składu odpadów.
 +
 +===== Mir hakerspejsowy =====
 +
 +
 +  - **Hackerspace nie jest hotelem.** Nie było to w planach na początku jego powstania, wynajmujemy warsztat a nie mieszkania. Każdemu zdarza się czasem kimać na kanapie do rana, niemniej takie sytuacje powinny być wyjątkiem a nie regułą. Dobrze uzasadnionym wyjątkiem dodajmy (np. pracowałeś do późna nad projektem i odjechał ci ostatni pociąg do Pruszkowa).
 +  - **Hackerspace nie jest meliną.** Osoby, których stan lub zachowanie uznane zostaną za szkodliwe dla Hackerspace zostaną wyproszone z HS w trybie natychmiastowym. Nielegalne substancje również są podstawą do natychmiastowego wyproszenia ze spejsa.
 +    * //Rationale: nie umiesz pić, nie pij; nie ćpaj, nie dealuj; mycie się jest mocno popierane.//
 +
 +
 +==== Chcę zrobić X w spejsie, kogo muszę spytać o pozwolenie? ====
 +Jeżeli w Twoim wypadku X wpływa istotnie na funkcjonowanie członków spejsu, skonsultuj to na mailing liście.
 +
 +=== Przykłady rzeczy do rozważenia w większym gronie ===
 +
 +   * Pozostawienie w HS przedmiotów o dużych gabarytach (np. szafa, skuter, lodówka, rower, etc.)
 +   * Wynajęcie kolejnego pomieszczenia
 +   * Przeznaczenie wynajmowanych pomieszczeń
 +   * Wyrzucenie kanapy, fotela lub innego mebla
 +   * Budowa kuchni
 +   * Spore działania remontowe (np. malowanie, skuwanie tynków)
 +
 +=== Przykłady rzeczy, przy których nie należy nikomu zawracać dupy ===
 +
 +   * Wieszanie półki
 +   * Porządki
 +   * Przeprowadzanie przewodów, etc.
 +
  
space/rules.1626527880.txt.gz · Last modified: 2021/07/17 13:18 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki