Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
space [2017/02/06 20:38]
vuko polskie znaki
space [2020/02/12 19:27]
q3k
Line 1: Line 1:
-====== Space (52.23052, 20.97955) ======+====== Space (52.24162,20.98489) ======
  
 Hackerspace znajduje się w: Hackerspace znajduje się w:
  
-          Warszawski Hackerspace +<​code>​ 
-          ul. Grzybowska 85C +ul. Wolność 2A 
-          00-884 Warszawa +01-018 Warszawa  
-          ​52°13'49.8"​N ​20°58'45.3"E+NIP: 5252540655 
 +52°14'29.8"​N ​20°59'5.5"E 
 +</​code>​ 
 ====== Wejście do HS ====== ====== Wejście do HS ======
  
-Normalnie wejście do HS zabezpieczone jest [[projects:​zamek|zamkiem]] działającym na karty RFID mifare w połączeniu z pinem. Kilka osób posiada awaryjne klucze, konieczność ich użycia (np. awaria zamka na karty) należy sygnalizować na listach dyskusyjnych i/lub IRC.+[[:​jak-trafic|Jak trafić?​]] 
 + 
 +Normalnie wejście do HS zabezpieczone jest [[infra:​zamek|zamkiem]] działającym na karty RFID mifare w połączeniu z pinem. Kilka osób posiada awaryjne klucze, konieczność ich użycia (np. awaria zamka na karty) należy sygnalizować na listach dyskusyjnych i/lub IRC.
  
 ====Zobacz Też==== ====Zobacz Też====
space.txt · Last modified: 2020/02/12 19:27 by q3k