Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
space [2017/07/05 16:11]
vuko nowy adres
space [2020/02/12 19:27]
q3k
Line 12: Line 12:
 ====== Wejście do HS ====== ====== Wejście do HS ======
  
-Normalnie wejście do HS zabezpieczone jest [[projects:​zamek|zamkiem]] działającym na karty RFID mifare w połączeniu z pinem. Kilka osób posiada awaryjne klucze, konieczność ich użycia (np. awaria zamka na karty) należy sygnalizować na listach dyskusyjnych i/lub IRC.+[[:​jak-trafic|Jak trafić?​]] 
 + 
 +Normalnie wejście do HS zabezpieczone jest [[infra:​zamek|zamkiem]] działającym na karty RFID mifare w połączeniu z pinem. Kilka osób posiada awaryjne klucze, konieczność ich użycia (np. awaria zamka na karty) należy sygnalizować na listach dyskusyjnych i/lub IRC.
  
 ====Zobacz Też==== ====Zobacz Też====
space.txt · Last modified: 2020/02/12 19:27 by q3k