Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sprzatanie-kuchnia-hs [2018/12/31 01:29]
nuke created
sprzatanie-kuchnia-hs [2018/12/31 01:29] (current)
nuke
Line 2: Line 2:
  
  
-//+
   * umycie blatów   * umycie blatów
   * wyrzucenie resztek jedzenia i innych śmieci   * wyrzucenie resztek jedzenia i innych śmieci
   * umycie podłogi   * umycie podłogi
   * wyjęcie czystych i wstawienie brudnych rzeczy do zmywarki   * wyjęcie czystych i wstawienie brudnych rzeczy do zmywarki
sprzatanie-kuchnia-hs.txt · Last modified: 2018/12/31 01:29 by nuke