Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/08/17 12:27]
q3k
start [2019/01/01 22:13] (current)
enki
Line 10: Line 10:
     * [[jak-dolaczyc]] - Zasady obejmujące gości odwiedzających HS oraz rejestracja nowych członków.     * [[jak-dolaczyc]] - Zasady obejmujące gości odwiedzających HS oraz rejestracja nowych członków.
     * [[finanse]] - Numery kont, zasady dotyczące składek i darowizn.     * [[finanse]] - Numery kont, zasady dotyczące składek i darowizn.
-    * [[jak-trafic|jak trafić]]+    * [[jak-trafic|jak trafić]] ​- Gdzie znajduje się Hackerspace - fotostory
   * [[projects]] - Prowadzone prace, propozycje nowych działań oraz archiwum projektów.   * [[projects]] - Prowadzone prace, propozycje nowych działań oraz archiwum projektów.
   * [[space]] - Nasze miejsce.   * [[space]] - Nasze miejsce.
start.txt · Last modified: 2019/01/01 22:13 by enki