Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
xyproblem [2018/06/27 13:24]
q3k
xyproblem [2018/06/27 13:33] (current)
informatic
Line 6: Line 6:
  
  
-Problem '​XY'​ polega na zadawaniu pytania na temat Twojej //próby rozwiązania//​ problemu zamiast pytania na temat początkowego ​//problemu//. Skutkuje to zmarnowanym czasem i wysiłkiem, zarówno ze strony osoby zadającej i odpowiadającyj na pytanie.+Problem '​XY'​ polega na zadawaniu pytania na temat Twojej //próby rozwiązania//​ problemu zamiast pytania na temat //początkowego problemu//. Skutkuje to zmarnowanym czasem i wysiłkiem, zarówno ze strony osoby zadającej i odpowiadającej na pytanie.
  
   * Użytkownik chce zrobić **X**.   * Użytkownik chce zrobić **X**.
-  * Użytkownik nie wie jak zrobić **X**, ale myśli że poradzi sobie jak zrobi **Y**.+  * Użytkownik nie wie jak zrobić **X**, ale myśli że poradzi sobie robiąc ​**Y**.
   * Użytkownik tak samo nie wie jak zrobić **Y**.   * Użytkownik tak samo nie wie jak zrobić **Y**.
   * Użytkownik prosi o pomoc z **Y**.   * Użytkownik prosi o pomoc z **Y**.
Line 20: Line 20:
  
   - Zawsze podawaj możliwie szeroki kontekst swojego problemu razem z wszystkimi próbami rozwiązania.   - Zawsze podawaj możliwie szeroki kontekst swojego problemu razem z wszystkimi próbami rozwiązania.
-  - Jeśli ktoś, kto próbuje Ci pomóc prosi o więcej informacji, podaj im je.+  - Jeśli ktoś, kto próbuje Ci pomóc prosi o więcej informacji, podaj je.
   - Jeśli wykluczone zostały już inne rozwiązania,​ wspomnij o nich i powiedz dlaczego zostały wykluczone. Da to więcej informacji o Twoich wymogach.   - Jeśli wykluczone zostały już inne rozwiązania,​ wspomnij o nich i powiedz dlaczego zostały wykluczone. Da to więcej informacji o Twoich wymogach.
   - Nie bój się, że prosząc o rozwiązanie większego/​początkowego problemu czynisz to trudniejszym dla osoby która Ci pomaga.   - Nie bój się, że prosząc o rozwiązanie większego/​początkowego problemu czynisz to trudniejszym dla osoby która Ci pomaga.
  
-**Pamiętaj**:​ jeśli Twoja pierwsza diagnoza była celna, ​najpiewniej ​nie potrzebowałabyś/​potrzebowałbyś teraz pomocy.+**Pamiętaj**:​ jeśli Twoja pierwsza diagnoza była celna, ​najpewniej ​nie potrzebowałabyś/​potrzebowałbyś teraz pomocy.
  
 ===== Przykład ===== ===== Przykład =====
xyproblem.txt · Last modified: 2018/06/27 13:33 by informatic