User Tools

Site Tools


howto:vukokonektory

Jednolity system zasilania DC ('vukokonektory')

Celem wprowadzenia systemu jest ujednolicenie złącz zasilających DC w hackerspejsie. Wybór padł na złącza Tamiya. Są one spolaryzowane, kierunkowe (dwie płcie) oraz można je kupić tanio w dużych ilościach.

polaryzacja złącz

Przyjęta polaryzacja jest taka jak opisana na angielskiej Wikipedii czyli:

 • urządzenie zasilające: konektor męski z pinami żeńskimi
 • urządzenie zasilane: konektor żeński z pinami męskimi
 • biegun dodatni: złącze kwadratowe
 • biegun ujemny: złącze półokrągłe

elementy systemu

Podstawowe elementy systemu to:

 • zasilacze DC z krótkimi kablami i męskim konektorem Tamiya
 • kable do zasilania z dwoma konektorami Tamiya (męskim i żeńskim)
 • przejściówki ze złącz Tamiya na inne złącza zasilania
 • elementy wynonawcze ze złączem Tamiya np: wiatraki, silniki

elementy niestandardowe

Wszystkie niestandardowe elementy systemu powinny być wyraźnie oznaczone. Przykłady takich elementów:

 • przejściówki męsko-męskie i żeńsko-żeńskie do np. ładowania baterii
 • przejściówki odwracające polaryzację do np. koncentrycznych złącz zasilających.

aktualny postęp

Wszystkie uniwersalne nieregulowane zasilacze DC (nieużywane) zostały pozbawione kabli oraz złącz. Założenie jest takie że w ramach bieżącego zapotrzebowania będą do nich dolutowywane złącza Tamiya. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku kabli i złącz odciętych od zasilaczy.

domyślne polaryzacje innych złącz zasilania

Przejściówki ze złącz Tamiya do złącz innego typu powinny używać następujących polaryzacji:

 • Koncentryczne złącza zasilające: biegun dodatni w środku, biegun ujemny na zewnątrz

zdjęcia

howto/vukokonektory.txt · Last modified: 2020/02/12 19:22 by q3k

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki