Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

infra:tools:lulzbot [2020/02/12 17:50] (current)
q3k created
Line 1: Line 1:
 +======= Lulzbot =======
  
 +W konkursie rozpisanym przez [[http://​www.alephobjects.com/​|Aleph Objects]] wygraliśmy Lulzbota AO-101, który jest modyfikowanym modelem Rep-Rapa Prusa Mendel.
 +
 +====== Hardware ======
 +Luzbot AO-101 stoi na płytce [[https://​reprap.org/​wiki/​Rambo|Rambo]]
 +====== Software =====
 +
 +Do obsługi RepRapa.
 +
 +  * **driverUSB** - w przypadku popularnego problemu z niewidzeniem urządzenia na Windowsie sterownik można pobrać ze strony [[https://​www.lulzbot.com/​manually-installing-drivers-windows|Luzbota]]. Polecane instalowanie manualnie z podpiętą po USB drukarką.
 +  * **slicer** - konwersja modelu (pliku STL) na GCode, czyli polecenia wydawane drukarce
 +  * **uploader** - na plugu Printmaster pod adresem https://​printmaster.waw.hackerspace.pl w wewnętrznej sieci leży OctoPrint, na który można wrzucać GCody i sterować drukarką z każdego komputera w Spejsie.
 +
 +Polecanym slicerem jest wolny i otwarty program [[http://​slic3r.org/​|Slic3r]]. Alternatywnie można używać [[http://​reprap.org/​wiki/​Skeinforge|skeinforge]]'​a,​ ale nikomu się jeszcze nie chciało napisać pod niego konfig.
 +==== Howto ====
 +  * Ściągnij i przeczytaj **instrukcję obsługi** - [[http://​bit.ly/​1dQaaM1 | plik pdf]]
 +  * Pobierz i zainstaluj wyżej wymienione oprogramowanie.
 +  * Zaprojektuj lub [[https://​thingiverse.com|zdobądź]] jakiś model. Format pliku który nas interesuje to STL lub OBJ.
 +  * Pobierz plik konfiguracyjny Slic3ra na odpowiednią grubość: <​del>​{{projects:​fablab:​lulzbot:​lulzbot-5mmext-289mmfil.ini|2.89}} (amerykański) lub {{projects:​fablab:​lulzbot:​lulzbot-5mmext-3mmfil.ini|3.00}} (europejski) filament.</​del>​ (**patrz niżej - zaktualizowane wersje**)
 +  * Odpal Slic3r, załaduj konfig. W głównym oknie naciśnij "​Add...",​ wybierz plik STL. Powtórz czynność jeżeli chcesz wydrukować parę modeli na raz. Po lewej stronie będzie widać obrys modeli - można ja względem siebie przemieszczać. Pamiętaj o tym, że możesz zmienić wypełnienie (infill) - 50% jest już bardzo gęstym, oraz ewentualnie dodać supporty. Wyeksportuj GCode klikając w "​Export GCode..."​.
 +  * Odpal https://​printmaster.waw.hackerspace.pl. Wybierz opcję lulzbot senpai. Jeżeli drukarka jest odłączona w Connection wcisnąć Connect, następnie w Files - Upload i wybrać odpowiedni plik. W zakładce Temperature ustawić Extruder (lewą) na 230 (ABS), a łoże (prawą) na 110 (ABS). Kiedy oba się nagrzeją, można drukować - wciskając ikonkę drukarki obok pliku.
 +  * **Problemy z kupionym w Polsce ABSem: fioletowym, pomarańczowym,​ etc wywołane są złym ustawieniem grubości filamentu. Wybierz dla nich 3 mm!**
 +
 +====== Pliki konfiguracyjne do sli3era ======
 +  * <​del>​Stabilny config 29.11.2014 {{https://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​projects:​fablab:​lulzbot-5mmext-3mmfil-thick-3.0.ini}}</​del>​
 +  * <del> Stabilny config 16.12.2015 {{https://​hackerspace.pl/​~informatic/​lulzbot-e3d-q3k.ini}} </​del>​
 +  * Aktualny config 2017-02-04 {{:​fablab:​lulzbot:​lulzbot-e3d-jackal_2mm85.ini|}} - config zrobiony ze spinem na warsztatach. Wersja do doszlifowania,​ ale i tak aktualnie najepsza.
 +
 +====== Firmware ======
 +Na drukarkę wgrane jest [[http://​download.lulzbot.com/​AO-101/​software/​2012-Q4/​firmware /​Marlin.tar.gz]] z domyślną konfiguracją
 +
 +====== Dziennik modyfikacji i napraw ======
 +== 2017-02-04 ​ jackal i vuko ==
 +  * Wymiana [[https://​download.lulzbot.com/​AO-101/​hardware/​printed_parts/​stl/​beefey_coupler_acme.stl|mocowań śrub osi z do silników]]. Wydrukowane z niebieskiego pla. {{:​fablab:​lulzbot:​beefey_coupler.jpg?​linkonly|}}
 +  * Dokręcenie końcówki hotendu do radiatora i wymiana pasty sylikonowej.
 +  * Dodanie elementu dociskającego miejsce łączenia hotendu z plastikową resztą głowicy. Hotend był zamocowany dosyć luźno, teraz w zasadzie nie ma luzów. {{:​fablab:​lulzbot:​hotend_mount.jpg?​linkonly|}}
 +  * Ustawienie poziomu w osi z
 +  * Kalibracja łoża
 +Poprzez delikatne rozsunięcie łożysk osi y udało się zmniejszyć występujące luzy ale możliwe że trzeba będzie je niedługo wymienić (łożyska).
infra/tools/lulzbot.txt · Last modified: 2020/02/12 17:50 by q3k