Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jak-dolaczyc [2018/05/10 16:28]
mpts [Chcę przyjść i popatrzeć] fix a typi
jak-dolaczyc [2020/03/24 13:04] (current)
q3k
Line 1: Line 1:
 ====== Chcę przyjść i popatrzeć ====== ====== Chcę przyjść i popatrzeć ======
  
-Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czysto merytoryczny ;).+Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. ​<del>Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej.</​del>​ //​wstrzymane na czas pandemii COVID-19// ​Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czysto merytoryczny ;).
  
 Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność. Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność.
jak-dolaczyc.txt · Last modified: 2020/03/24 13:04 by q3k