User Tools

Site Tools


jak-dolaczyc

Chcę przyjść i popatrzeć

Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać.

Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na zamek, więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność.

Chcę dołączyć do inicjatywy

Super! Wymagane będą trzy rzeczy:

  1. Wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej komuś z oficjałów, na przykład w czwartek. Deklaracje znajdują się w Hackerspacie na pokrytych tuszem martwych drzewach.
  2. Opłacenie pierwszej składki członkowskiej.
  3. Poproszenie jakiegoś BOFHa o konto na sso, co pozwoli Ci uzyskać pełen dostęp do wiki oraz innych usług i narzędzi.

Dzięki wsparciu nas poprzez uiszczanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 75 lub 150zł (więcej informacji), pomagasz utrzymywać i rozwijać naszą przestrzeń, i za to otrzymujesz w zamian dostęp do hackerspaceu i narzędzi 24/7/365.

Po dołączeniu i aktywacji konta koniecznie przeczytaj wyprawkę!

jak-dolaczyc.txt · Last modified: 2023/05/06 17:10 by selfisekai

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki