User Tools

Site Tools


projects:astralstorm:rozliczenie_podatkowe_darowizny_wtf
 • Prawie na pewno płacimy VAT przy przekazaniu darowizny
  • Wn 310 → Ma 760 - darowizna plastiku
  • Ma 310 → Wn 220-2 Którego pewnie nie płacimy, bo <4.9k PLN więc tego wpisu nie ma lub ma wartość 0.
  • Wn 761 → Ma 601 - wartość plastiku w przyłbicach
  • Wn 601 → Ma 761 - darowizna przyłbice po kosztach materiału
  • Możemy się posłużyć ust 4 pkt 2 deklarując wartość < 10 PLN. Ale fiskus może stwierdzić, że 200+ przyłbic to jest więcej niż 10 PLN. Gdyby darowizna była przekazana każdemu pracownikowi szpitala z osobna, wtedy by to poszło, ale fiskus tego nie przełknie i albo my, albo osoba kontaktowa będzie mieć problem, ew. szpital
   • Chyba, że pojawi się nowy przepis w tarczy antykryzysowej dotyczący podatku od darowizn - obecnie jest tylko 100% odliczenia VAT wartości tej darowizny w nim czego szpital nie może zastosować
 • w przypadku przekazania 1:1 HSWaw - Szpital:
  • szpital ewidencjonuje przyjęcie darowizny Ma 601 → Wn 760
  • wydaje pracownikom Wn 601 → Ma 310 (opcjonalne?)
  • podlegają zużyciu Ma 310 → Wn 401-5 (FIN)
  • zużyte w roku przerzuca Ma 310 → Wn 761 (koszt inny)
  • ponosi podatek od darowizny w grupie III Ma 601 → Wn 220-2 lub Ma 601 → Wn 871 (pewnie nie bo <4.9k PLN od nas, więc wartość 0, jeśli ponosi dochodzi jeszcze Wn 761)
  • niezużyte w roku przerzuca Ma 310 → Wn 760 (przychód inny)
  • od tego przychodu oblicza podatek dochodowy Ma 310 → Wn 870
  • i płaci ten podatek dochodowy Ma 870 → Wn 220-2

To jest tylko szalona sugestia i nie wygląda zupełnie fajowo. Jak widać, bez papierów jest znacznie mniej papierów i mniej płacenia prawie niczego.

projects/astralstorm/rozliczenie_podatkowe_darowizny_wtf.txt · Last modified: 2020/04/22 23:57 by astralstorm

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki