User Tools

Site Tools


projects:atmega32u4-devboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:atmega32u4-devboard [2013/03/19 22:49]
Emeryth
projects:atmega32u4-devboard [2014/04/02 06:57] (current)
Line 6: Line 6:
 {{:projects:soldering-class-mk3:atmega32u4_board_finished.jpg?direct&200|}} {{:projects:soldering-class-mk3:atmega32u4_board_finished.jpg?direct&200|}}
  
- Zalety płytki, w skrócie:+====  skrócie ==== 
   * Potrafi wszystko to co klasyczne Arduino, a nawet więcej   * Potrafi wszystko to co klasyczne Arduino, a nawet więcej
   * Kompatybilna z Arduino IDE, z punktu widzenia software identyczna do płytki Arduino Leonardo    * Kompatybilna z Arduino IDE, z punktu widzenia software identyczna do płytki Arduino Leonardo 
Line 12: Line 13:
   * Może działać jako dowlone urządzenie USB 2.0 Full Speed/Low Speed, np. klawiatura, myszka, joystick, pamięc masowa...   * Może działać jako dowlone urządzenie USB 2.0 Full Speed/Low Speed, np. klawiatura, myszka, joystick, pamięc masowa...
   * Może być użyta jako programator innych chipów AVR, mostek USB/serial, USB/JTAG, USB/SPI...   * Może być użyta jako programator innych chipów AVR, mostek USB/serial, USB/JTAG, USB/SPI...
 +
 +==== Hardware ====
 +
 +  * [[www.atmel.com/Images/7766S.pdf|ATmega32U4]]
 +    * 32kB flash
 +    * 2.5kB RAM
 +    * 1kB eeprom
 +    * Kontroler USB 2.0 Full Speed/Low Speed
 +    * 10-bit ADC
 +    * wszystkie nóżki wyprowadzone na goldpiny
 +  * Regulator napięcia 3.3V AMS1117
 +    * Wybór napięcia 5V lub 3.3V za pomocą zworki na płytce
 +  * Dioda LED zasilania, 1 LED dla użytkownika 
 +  * Przyciski BOOT (do wykorzystania w aplikacji użytkownika) i RESET
 +
 +
 +
 +==== Software ====
 +
 +Biblioteka [[http://fourwalledcubicle.com/LUFA.php|LUFA]] \\
 +LUFA jest open-source'owym stackiem USB dla mikrokontrolerów AVR, dzięki tej bibliotece można łatwo zamienić płytkę w dowolne urządzenie USB. \\
 +Biblioteka zawiera przykłady wszystkich podstawowych klas urządzeń, a w internecie można znaleźć bardzo dużo kodu opartego o tę bibliotekę.
 +
 +
 +==== Programowanie ====
 +
 +Mikrokontroler posiada opcję wgrania bootloadera, dzięki któremu programy można wgrywać przez USB (lub inne interfejsy) bez potrzeby użycia zewnętrznego programatora. \\
 +Przykładowe dostępne bootloadery:
 +  * Arduino, udaje port szeregowy USB, zgodny jest też z avrdude
 +  * USB DFU, do wykorzystania z oficjalną aplikacją Flip od Atmela, albo open-source'owym dfu-prog
 +  * USB HID, udaje urządzenie HID więc nie wymaga sterowników na żadnym normalnym systemie operacyjnym 
 +
 +
 +==== Ściąga ====
 +
 +Przypisanie pinów ATmega32u4 do pinów Arduino: \\
 +{{:projects:atmega32u4_pins.odt|}} \\
 +{{:projects:atmega32u4_pins.pdf|}}
 +
 +==== Projekt płytki ====
 +Schemat: \\
 +{{:projects:atmega32u4_schematic.png?direct&200|}}
 +
 +Schemat i płytka w formacie Eagle CAD: {{:projects:atmega32u4_devboard_hs.zip|}} \\
 +Płytka w formacie Gerber:{{:projects:atmega32u4_gerbers.zip|}} \\
 +
 +Pierwsza seria płytek została wyprodukowana przez [[http://imall.iteadstudio.com/|ITead Studio]] \\
 +Oto wynik: \\
 +{{:projects:atmega32u4_board.jpg?direct&200|}}
 +
projects/atmega32u4-devboard.1363733392.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)