Site Tools


This is an old revision of the document!


Wirówka

Budujemy wirówkę, która jest jednym z podstawowych narzędzi w biolabie. O jej budowie i zastosowaniach możesz poczytać tutaj.

W takiej wirówce kręcą się probówki.

Posiadamy probówki o pojemności 1.5 i 2 ml.

Postanowiliśmy użyć jako bazy obrotowej, części starego dysku HDD. Wybebeszony wygląda tak jak poniżej.

Pierwszy szkic q3k projektu wirówki.

Osoby zaangażowane

(wpisujcie się miśki, pyśki)

  • q3k
  • att
  • ela
  • emeryth
  • lqwl

Action points

  • Opisać jak chcemy zrobić termocykler
  • Zorganizować pierwsze warsztaty (otrzymywanie DNA)
  • Zapisać nasze przemyślenia techniczne na wiki
projects/biolab.1411240031.txt.gz · Last modified: 2014/09/20 19:07 by gorg