User Tools

Site Tools


projects:biolab

Wirówka

Budujemy wirówkę, która jest jednym z podstawowych narzędzi w biolabie. O jej budowie i zastosowaniach możesz poczytać tutaj.

W takiej wirówce kręcą się probówki.

Posiadamy probówki o pojemności 1.5 i 2 ml.

Postanowiliśmy użyć jako bazy obrotowej, części starego dysku HDD. Wybebeszony wygląda tak jak poniżej.

Pierwszy szkic q3k projektu wirówki.

Osoby zaangażowane

(wpisujcie się miśki, pyśki)

  • q3k
  • att
  • ela
  • elzbiet
  • emeryth
  • lqwl

Action points

  • Opisać jak chcemy zrobić termocykler
  • Zorganizować pierwsze warsztaty (otrzymywanie DNA)
  • Zapisać nasze przemyślenia techniczne na wiki
projects/biolab.txt · Last modified: 2014/09/21 21:09 by elzbiet

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki