User Tools

Site Tools


projects:brewery:kontrola-procesu

Kontrola procesu warzenia

Opiszę jak wg mnie powinna działać kontrola procesu

I Kontrola zacierania

1. Pomiar temperatury - w zacierze, nawet mieszanym, temperatura rozkłada się nierównomiernie, w związku z czym na różnych głębokościach i w różnych miejscach, rozkład będzie niejednolity. Odchylenie od ustalonej temperatury na poziomie 1 stopnia jest właściwie nieistotne i bardziej interesuje nas powtarzalność procesu warzenia. Może umieścić 3 czujniki na wewnętrznej ścianie kadzi zaciernej na różnych poziomach? Trzeba pamiętać jednak, że ilość cieczy będzie różna w zależności od piwa.

2. Sterowanie temperaturą - najlepiej byłoby stworzyć bazę algorytmów dla różnych rodzajów piwa, uzupełnianą na bieżąco, w której opisane będą przerwy oraz czasy chmielenia. Taką bazę danych można by rozszerzyć aby podawała użyte receptury oraz zapisywała konkretne dane z warzenia poszczególnych warek. Można pójść jeszcze dalej i przy pomocy tego programu wyliczać właściwości piwa: jego barwę i zawartość alfa i betakwasów (to dane konkretnych słodów i chmieli + proporcje).

3. Jedno urządzenie mogłoby też kontrolować ew. pompy i temperaturę warek w konkretnych lodówkach (i włączać/wyłączać chłodzenie w zależności od potrzeby), jednocześnie zapisując informacje w bazie.

Przydatnymi możliwościami byłaby możliwość wprowadzania zmian na bieżąco (czyli ew. modyfikacja procesu gdyby coś poszło nie tak) oraz możliwość wysłania alarmu w ściśle określonych sytuacjach (np. gwałtowne podniesienie się temperatury w fermentatorze.

Nie wiem, czy to jest możliwe, ale gdyby dało się monitorować również poziom cukru w pojemnikach to byłoby to wielkie udogodnienie. Może viq ma o tym jakieś pojęcia? W tej chwili do mierzenia ilości cukru w roztworze używa się aerometrów.

projects/brewery/kontrola-procesu.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki