User Tools

Site Tools


projects:brewery:srutownik

Szukamy osób, które zajęłyby się konstrukcją śrutownika.

Śrutownik (malt/barley mill) jest urządzeniem opcjonalnym dla browaru. Pozwala rozdrobnić słód do tzw. śruty. Sam słód ma twardą łuskę i kruche ziarno, celem jest rozdrobnienie ziarna do postaci mąki, nie niszcząc jednocześnie struktury łuski. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. śrutownik walcowy o napędzie mechanicznym lub manualnym (korbowym). Polega na tym, że dwa metalowe walce zamontowane są w odległości 1-1,5 mm od siebie (profesjonalne walcowniki używają paru walców). Ich powierzchnia jest ponacinana w taki sposób, że wzajemnie na siebie nachodzą (nacięcia lustrzane o głębokości 0,5-1 mm). Nad walcami znajduje się pojemnik, do którego wsypuje się słód. Zmiażdżony słód trafia do odpowiedniego pojemnika/worka.

img

Przykładowe konstrukcje: Śrutownik amerykański Śrutowniki na YT

Stosowanie własnego śrutownika pozwala obniżyć koszt i zwiększa trwałość słodu (nieśrutowany słód nie psuje się tak szybko). W innym wypadku można zamawiać słód ześrutowany.

projects/brewery/srutownik.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki