Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projects:checkinator [2017/02/12 02:43]
informatic
projects:checkinator [2017/03/21 09:56]
informatic
Line 10: Line 10:
 Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie. Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie.
  
-Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta ([[http://​at.hs.q3k.org/​account]]).+Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta ([[http://​at.hackerspace.pl/​account]]).
  
 Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek. ​ Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek. ​
Line 23: Line 23:
 ===== HOWTO use ===== ===== HOWTO use =====
   - Przychodzisz do spejsu   - Przychodzisz do spejsu
-  - Wchodzisz na [[http://​at.hs.q3k.org/​register]] +  - Wchodzisz na [[http://​at.hackerspace.pl/​register]] 
-  - Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz ([[http://​at.hs.q3k.org/claim]])+  - Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz ([[http://​at.hackerspace.pl/claim]])
  
 ===== Sauce ===== ===== Sauce =====
-[[https://github.com/tdubrownik/at/tree/flask]] ← w tej chwili używany branch to flask+[[https://code.hackerspace.pl/informatic/at]] ← w tej chwili używany branch to master
projects/checkinator.txt · Last modified: 2017/03/21 09:57 by informatic