User Tools

Site Tools


projects:dev

Hackerspace Dev


Koło samokształcenia w dziedzinie wytwarzania aktywnych stron web w technologiach J2EE.

Celem jest poznanie technologii i stworzenie funkcjonalnego i nowoczesnego silnika aplikacji web.

Aplikacja powstaje jako open-source.

Planowane spotkania: soboty (nieświąteczne) g.9:00


projects/dev.txt · Last modified: 2014/11/01 11:05 by Cichy3D

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki