User Tools

Site Tools


projects:fabscan

pierwszy skan

Skanujemy programem. Do ściągnięcia ze strony projektu. Najlepiej ściągnąć całą dystrybucję opartą o Ubuntu gdyż program ma dzikie zależności i ciężko go inaczej uruchomić.

Podczas skanowania nie udało się uruchomić silnika kontrolującego laser (można go kontrolować z poziomu panelu kontrolnego). Komentarz w pliku konfiguracyjnym i informacje na listach dyskusyjnych sugerują, że ta funkcja nie jest jeszcze obsługiwana. Deweloperzy twierdzą, że może ona nieznacznie poprawić jakość skanów, ale zazwyczaj z niej nie korzystają.

W FabScanie nie działa zapisywanie do formatu STL. Plik trzeba wyeksportować do formatu ply. Można go wtedy obrabiać w programie MeshLab i stosując mechanizmy rekonstrukcji siatki spróbować stworzyć plik STL. Jest to dość żmudny proces.

projects/fabscan.txt · Last modified: 2014/04/19 21:41 by viroos

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki