User Tools

Site Tools


projects:hackcola

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
projects:hackcola [2022/05/03 23:16]
sdomi created
projects:hackcola [2022/05/06 23:43]
enleth [Syrop]
Line 60: Line 60:
   - Do chłodnego syropu cukrowego dolewamy 36ml koncentratu (całość), mieszamy.    - Do chłodnego syropu cukrowego dolewamy 36ml koncentratu (całość), mieszamy. 
  
-Gotowy syrop według powyższych proporcji powinien zajmować 1.1 - 1.2l.+Gotowy syrop według powyższych proporcji powinien zajmować około 1250ml.
  
 ==== Napój ==== ==== Napój ====
  
 W celu uzyskania napoju należy rozwodnić syrop wraz z gazowaną wodą w proporcji 125ml na 1l wody. Best served cold, or something. W celu uzyskania napoju należy rozwodnić syrop wraz z gazowaną wodą w proporcji 125ml na 1l wody. Best served cold, or something.
projects/hackcola.txt · Last modified: 2022/05/06 23:55 by enleth