User Tools

Site Tools


projects:hackfridge

Wykonywane przez tkd i q3k. NFC & barcode, Python & C, lots of booze.

Możliwa ewolucja w stronę prawdziwego vending machine.

projects/hackfridge.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki