User Tools

Site Tools


projects:hackphd

W kilku HS w Polsce robię badanie socjologiczne (w 2014 jest to HSW). Celem badania jest opisanie wybranych mechanizmów w społeczności.

Przykładowe zagadnienia:

- W jaki sposób hackerzy korzystają z “formalnej” wiedzy elektronicznej i informatycznej? - Jakie są uwarunkowania edukacyjne? Stosunek do szkoły / wiedzy etc. - W jaki sposób projekty hackerskie różnią się od projektów realizowanych przez naukę? Użycie kilku koncepcji z socjologii nauki na hackerach. - Dynamika grup, wiek, demografia etc.

Realizator

Osobą odpowiedzialną za projekt jest Marcin “ezechiel” Zaród.

Badanie jest częścią pracy doktorskiej realizowanej w Instytucie Socjologii UW. Fundatorem badań jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Staram się pozyskać fundusze z Narodowego Centrum Nauki.

Terminy i skala

Obserwacja w HS potrwa pewnie koło 6 miesięcy (z przerwami na życie akademickie). W tygodniu w HS spędzam co najmniej jeden wieczór (docelowo co najmniej 4). Jeden wieczór to ok. 4-6 godzin obserwacji (od 18 do 22 / 24).

Wywiady trwają ok. 2 godzin. Obejmą ok. 20 osób z HSW plus ok 40 z reszty świata (głównie Polska, możliwe, że Holandia / Szwecja i inne). Oprócz ruchu hackerskiego, planuję też badać studenckie zespoły badawcze i elektroników-naukowców.

Możliwe, że w 2015 część obserwacji będzie robionych przeze mnie i kilkoro studentów (za zgodą społeczności HSWaw). Doktorat planuję obronić w 2018 roku.

Metody:

- Obserwacja uczestnicząca, jawna. Siedzę, gadam i robię z Wami - prowadzę dziennik badawczy (niejawny). Potem analizuję i tworzę raport badawczy. <Jeśli jesteście ciekawi jak to wygląda, to złapcie mnie w HS, na życzenie pokazuję fragment notatek> - Wywiady indywidualne / półstrukturyzowane (znaczy, że wiem o co chcę zapytać, ale mogę improwizować). Wywiady są nagrywane i transkrybowane. Potem tekst jest analizowany przeze mnie, przy użyciu softu (np. MaxQDA).

Opracowanie wyników:

- W moich publikacjach raczej nie cytuję nikogo wprost. Jeśli używam cytatu z wywiadu, to zawsze proszę o autoryzację. - W trosce o anonimowość badanych, w raporcie końcowym Wasze imiona będą zamazane (oznaczenia literowe). Wymazane zostaną też szczegóły umożliwiające identyfikację przez osoby, które są spoza HSWaw.

Procedury anonimizacji:

- Przed publikacją z badań danej grupy będę wrzucał je draft na wiki. Każdy będzie mógł ocenić poziom anonimowości / trafności moich badań. Nie obiecuję uwzględniać wszystkich uwag, ale postaram się je wziąć pod uwagę. - Moje badania (dziennik, transkrybcje) mogą być udostępnione promotorce i ew. recenzentom (gdyby ktoś mi zarzucił, że Was wszystkich zmyśliłem). - Za każdym razem, gdy spotykam nową osobę w HS pytam o zgodę na uwzględnienie w badaniu (w notatce z obserwacji) <Możecie założyć, że jak mam czarny notes wyciągnięty, to jestem w pracy>.

Zastosowanie

Ponieważ Nobli z socjologii nie ma (Why!!!), to badanie ma dwa cele:

Naukowy (Czyli rozszerzenie stosowania teorii socjologii nauki i techniki (science and technology studies) na nowe zjawisko w społeczeństwie.

Praktyczny Część zdobytego na Was know-how chcę użyć do zreformowania nauczania fizyki, matmy i informatyki w Polsce. Dlatego czasami współpracuję z grupami badawczymi MEN a czasami z Kopernikiem.

Mój grant badawczy: http://www.academia.edu/10451080/Actor-Networks_in_Hacking_Communities

Przegląd moich publikacji i wystąpień konferencyjnych. http://uw.academia.edu/MZarod

Nagrania z referatów konferencyjnych. http://www.mixcloud.com/MarcinZ/

Ważniejsze prace (w open access).

O Fab-Labach i Hakerspejsach w kontekście edukacji: http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2013-4/ebis-2013-4-6.swf

O tym co socjologia z grubsza wie o laboratoriach (i co można z tym zrobić dla edukacji) http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2014-1/ebis-2014-1-7.swf

projects/hackphd.txt · Last modified: 2015/06/10 07:12 by Ezechiel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki