User Tools

Site Tools


projects:hbgc

2012/9/10 Tomek Dubrownik tomek@hackerspace.pl:

Hej,
od zawsze chciałem nauczyć się grać dobrze w szachy, brydża i go.
Inaczej, niż grając z lepszymi od siebie to się nie chce dać. Granie na
kurniku jakoś mnie nie jara.

Ponieważ jestem straszną łajzą w szachy, w brydża nie grałem od chyba 5
lat, a w go nie grałem nigdy, lepszych ode mnie nie jest trudno znaleźć :)

Dlatego też zapytuję - czy nie chcielibyśmy uruchomić spejsowej tradycji
tłuczenia w gry? Pomieszczenie 3 jest przeboskie i dla takich
zastosowań, ja z ogromną przyjemnością wpadałbym do spejsa i dostawał
wpierdziel w szachy, na przykład - a jeśli się uda to rozbujać, to
myślę, że każdy znalazłby zadowalającego partnera i do grania online.

Co myślicie?
title="HBGC" auth="user" voteType="multi" closed="false"
Real name
projects/hbgc.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki