Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:itr-adaptacja [2011/11/14 18:42]
enki
projects:itr-adaptacja [2012/04/02 09:24]
enki
Line 98: Line 98:
 | 2011-08-04 | [[people:​enki:​start]] ​  | szczotka druciana na wiertarkę | 14.30 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone | | 2011-08-04 | [[people:​enki:​start]] ​  | szczotka druciana na wiertarkę | 14.30 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
 | 2011-08-06 | [[people:​enki:​start]] ​  | farba, tarcze druciane, pędzle, wentylatory | 277.20 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone | | 2011-08-06 | [[people:​enki:​start]] ​  | farba, tarcze druciane, pędzle, wentylatory | 277.20 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
-| 2011-08-16 | [[people:peewas:​start]] ​  | farba | 141.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | +| 2011-08-16 | [[people:psubocz:​start]] ​  | farba | 141.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | 
-| 2011-08-23 | [[people:peewas:​start]] ​  | tarcze druciane, dłuta sds, stuff do czyszczenia lodówki | 99.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | +| 2011-08-23 | [[people:psubocz:​start]] ​  | tarcze druciane, dłuta sds, stuff do czyszczenia lodówki | 99.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | 
-| 2011-09-03 | [[people:peewas:​start]] ​  | gips szpachlowy, mydło i inny stuff malarski | 52.06 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |+| 2011-09-03 | [[people:psubocz:​start]] ​  | gips szpachlowy, mydło i inny stuff malarski | 52.06 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |
 | 2011-09-10 | [[people:​michau:​start]] ​  | cztery wiadra jedynki | 206.00 PLN        | rachunek: {{:​projects:​itr-adaptacja:​rachunek_jedynka_10092011.jpg?​20x30|rachunek}} | rozliczone w ramach składek | | 2011-09-10 | [[people:​michau:​start]] ​  | cztery wiadra jedynki | 206.00 PLN        | rachunek: {{:​projects:​itr-adaptacja:​rachunek_jedynka_10092011.jpg?​20x30|rachunek}} | rozliczone w ramach składek |
 | 2011-09-03 | [[people:​trokosz:​start]] | elementy do wykonania elektryki w małym pomieszczeniu | 307.82PLN | {{:​people:​trokosz:​wydruk_faksu_na_calej_stronie.pdf|}}{{:​people:​trokosz:​0672_001.pdf|}}| rozliczone w ramach składek ​ | | 2011-09-03 | [[people:​trokosz:​start]] | elementy do wykonania elektryki w małym pomieszczeniu | 307.82PLN | {{:​people:​trokosz:​wydruk_faksu_na_calej_stronie.pdf|}}{{:​people:​trokosz:​0672_001.pdf|}}| rozliczone w ramach składek ​ |
Line 106: Line 106:
 | 2011-09-20 | [[people:​ursereg:​start]] | Płyty podłogowe i inne drobiazgi. ​ |  656.86 PLN  |{{:​projects:​0680_001.pdf|}} ​ | przelane ​ | | 2011-09-20 | [[people:​ursereg:​start]] | Płyty podłogowe i inne drobiazgi. ​ |  656.86 PLN  |{{:​projects:​0680_001.pdf|}} ​ | przelane ​ |
 | 2011-11-14 | [[people:​enki:​start]] ​   | Elektrozaczep do zamka | 88 PLN | {{:​projects:​itr-adaptacja:​elektrozaczep_faktura.png?​200|}} | przelane | | 2011-11-14 | [[people:​enki:​start]] ​   | Elektrozaczep do zamka | 88 PLN | {{:​projects:​itr-adaptacja:​elektrozaczep_faktura.png?​200|}} | przelane |
 +| 2012-04-02 | [[people:​enki:​start]] ​   | Cekol i zaprawa do nowego pomieszczenia,​ kółka do platform | 142.75 PLN | do wysłania | wskanowane i przesłane |
  
 ===== Planowane zakupy 2011-07-04 ===== ===== Planowane zakupy 2011-07-04 =====
projects/itr-adaptacja.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)