User Tools

Site Tools


projects:kicadlibs

Hackerspaceowa biblioteka elementów do KiCADa.

Biblioteka znajduje się tu: git://zapol.tk/KicadLibs

Strona projektu tu: http://www.zapol.tk/redmine/projects/kicadlibs/

Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.

projects/kicadlibs.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki