User Tools

Site Tools


projects:lasercutter:kerfbend

Kerf bending

Ładne zaokrąglone rogi! Na laserze!

Wcięcia 1mm x 10mm na sklejce 3mm (moc 17.4, feed rate 8mm/s) dają bardzo ładny efekt, jak na załączonym zdjęciu. Przy 16 rzędach takich wcięć (~30mm) jestem w stanie spokojnie uzyskać 90° (promień ~20mm), a nawet 60°, przy minimalnie większej sile, jeszcze bez pękania.

hackerspace.pl_informatic_lasercutter_kerfbend.jpg hackerspace.pl_informatic_lasercutter_kerfbox.jpg

projects/lasercutter/kerfbend.txt · Last modified: 2015/12/18 15:03 by informatic

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki