Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:lasercutter [2019/11/11 11:45]
radex [Ustawienia dla materiałów]
projects:lasercutter [2019/11/25 18:12] (current)
voltar13 Dodanie sekcji "Odpalanie lasera"
Line 8: Line 8:
  
 Pliki najlepiej zapisać w /​home/​laser/​Desktop/​files (dostępne przez FTP i SMB) Pliki najlepiej zapisać w /​home/​laser/​Desktop/​files (dostępne przez FTP i SMB)
 +====Odpalanie lasera====
 +  - Włącz wyciąg w przedsionku (nie chcemy nikogo zaczadzić!)
 +  - Włącz listwę do lasera (z tyłu przyczepiona do stolika z laserem)
 +  - Włącz laser (przełącznik po prawej stronie pudła z laserem)
 +  - Włącz tabletokomputer(switch na boku urządzenia) ​ lub podłącz swój sprzęt do lasera (wystarczy tylko zainstalowany K40whisperer)
 +  - Odkręć przeciwnie do ruchu zegara czerwony safety "​grzybek"​ (z przodu lasera)
 +  - Naduś HV on (z przodu lasera)
 +  - Ustaw moc lasera. Kontrolki po prawej strony po podniesieniu pokrywy. Najwyższy guzik to +1 do cyfry nad nim. Guzik pod nim to -1 do cyfry nad nim. Sometimes it's a litte buggy. Give it some love.
 +
 +Po skończonej zabawie wyłącz wszystko w odwrotnej kolejności niż ta z którą włączałeś.
 +
  
 ===== Management Interface ===== ===== Management Interface =====
projects/lasercutter.txt · Last modified: 2019/11/25 18:12 by voltar13