User Tools

Site Tools


projects:logo

16.08.2012 B_Rt proponuje:
Zadania:

  • rozjaśnić i rozszerzyć pole loga
  • dodać punkt skupiający, nie definiujący celu, a wskazujący na drogę
  • podrysować cieniem/rozjaśnieniem
  • wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami
  • cieszyć się, że widać o co mi chodzi


Albo w ogóle: Chyba że:

I możliwie:

Ulubione Berta:gimpowe xcfy

projects/logo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki