Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:logo [2012/01/31 02:48]
127.0.0.1 external edit
projects:logo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
-{{:​hs4.png|}}+16.08.2012 B_Rt proponuje:​ 
 +{{:​wiki:​hs-waw_of1_b_rt.png?​200 }} 
 +\\ Zadania: 
 +  * rozjaśnić i rozszerzyć pole loga 
 +  * dodać punkt skupiający,​ nie definiujący celu, a wskazujący na drogę 
 +  * podrysować cieniem/​rozjaśnieniem 
 +  * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami 
 +  * cieszyć się, że widać o co mi chodzi\\ \\ \\  
 +**Albo w ogóle:​**  
 +{{ :​wiki:​hs_waw_yell.png?​direct&​200 }} **Chyba że:**\\ {{ :​wiki:​hs_waw_yell_altfont.png?​direct&​200 }}\\ **I możliwie:​**\\ {{:​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buckets.png?​300}} ​ {{:​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buis.png?​300}}\\ Ulubione Berta: {{ :​wiki:​hs_waw_b_rt_vs_crowd.png?​300}}\\ \\ \\ \\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\ {{:​hs4.png|}}
  
 [[http://​www.robocza.bzzz.net/​unihackra/​|gimpowe xcfy]] [[http://​www.robocza.bzzz.net/​unihackra/​|gimpowe xcfy]]
projects/logo.1327978082.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)