User Tools

Site Tools


projects:minihakatony

MiniHakatony

Pomysł polega na organizacji całodniowych lub kilkugodzinnych minihakatonów wokół konkretnych tematów.

Planowane

Rozprosz się społecznościowo - hakaton Friendiki; ogarniają spin i rysiek; 26.01.2013.

projects/minihakatony.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki