User Tools

Site Tools


projects:minihakatony:friendika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:minihakatony:friendika [2013/01/27 16:49]
jaroslav
projects:minihakatony:friendika [2014/04/02 06:57] (current)
Line 5: Line 5:
 //**UWAGA: ŚLEDŹ TĘ STRONĘ, będą się na niej pojawiały dodatkowe informacje organizacyjne**// //**UWAGA: ŚLEDŹ TĘ STRONĘ, będą się na niej pojawiały dodatkowe informacje organizacyjne**//
  
-[[projects:minihakatony:friendika:hack-01-20130126|Sprawozdanie z pierwszego hakatonu (26 stycznia 2013)]]+ 
 +**NEW** [[projects:minihakatony:friendika:hack-01-20130126|Sprawozdanie z pierwszego hakatonu (26 stycznia 2013)]]
  
  
projects/minihakatony/friendika.1359305399.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)