User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

This is an old revision of the document!


Music of Life / Muzyka życia

Rozwinięcie koncepcji Game of Life Convaya, polegające na - Umieszczeniu świata (ekosystemu) na powierzchni kuli. - Podziale powierzchni na sześciokąty. - Przypisaniu do każdej komórki dźwięku.

Podstawowe pojęcia w systemie

Głos - Dźwięk przypisany do pojedynczej komórki na plan Świat - Unikalny zestaw parametrów, opi

Założenia systemu

Każda komórka na planszy ma przypisany dźwięk. Każdy wzór żywych komórek jest więc równoważny akordowi. Morfowanie kolonii komórek z pokolenia na pokolenie powoduje morfowanie akordów. Stwórca może więc

Szczegółowe implikacje

Deliverable

Open Source generator/emulator światów, na podstawie Game of Life Conwaya

projects/music-of-life.1304314983.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)