User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

Our project within Warsaw Startup Weekend

Music of Life / Muzyka życia

Rozwinięcie koncepcji Game of Life Convaya , i innych automatów komórkowych polegające na

 • Umieszczeniu kolonii komórek (ekosystemu) na powierzchni kuli.
 • Przypisaniu do każdej komórki dźwięku.

Podstawowe pojęcia w systemie

 • Głos - Dźwięk przypisany do pojedynczej komórki na planszy.
 • Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.
 • Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.
 • Symfonia - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.
 • Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:
  • Przypisanie głosów komórkom na planszy
  • Reguły morfingu (klasyczne wg Conwaya, ale także np. oparte na harmonii, interwałach, kolorach…)
  • Reguły upływu czasu (mogą być powiązane z regułami morfingu), w tym sposób przechodzenia miedzy stanami (skokowy, łagodny, z pauzą).
  • Akord/wzór początkowy.

Pytania badawcze

 1. jakimi dźwiękami będzie dysponował twórca (jaki efekt uzyskamy podczas połączenia dwóch macierzystych komórek jeśli pierwszym dźwiękiem będzie np.zgrzytanie zawiasów a drugim ciurkanie wody?
 2. Czas życia komórki wpływa na głośność
 3. Lub: głośności tych samych tonów się sumują
 4. Ograniczyć zmienność (pentatonika?) na dzień dobry.
 5. Wykorzystać pojedyńcze obiekty (oscylatory, stabile, glidery) jako instrumenty w orkiestrze.
 6. Grać palcami (Kudos for Qdot!) w syncu z patternami.

Faza pierwsza: Gniazdo Światów

Tworzymy nowy instrument muzyczny, grający całkowicie nową muzykę. Aplikacja Open Source, pozwalająca edytować i obserwować światy, korzystając z ich sieciowej biblioteki.

Trzy tryby użytkowania

 • Expert - pełna edycja światów.
 • Player - odtwarzanie i ograniczona edycja fugi (wybór pokoleń “od/do”, ogólne tempo), zapis do plików audio/video oraz do plików trybu screen saver.
 • Screen saver - odtwarzanie wybranych fragmentów fug, według własnej/sieciowej playlisty.

Funkcjonalność wersji 1

 • Generowanie i edycja czarno-białych światów
 • Zestaw reguł standardowych (Conway w modyfikacji hex) z możliwością edycji.
 • Generator MIDI do przypisywania podstawowych dźwięków.
 • Interface do przypisywania dźwięków dowolnych.
 • Wizualizacja pseudo 3D.
 • Korzystanie z lokalnych i sieciowych bibliotek.

Opcje rozwojowe

 • Dodanie koloru.
 • Dodanie przejść.
 • Wspomaganie edycji reguł dźwiękowych (zasady harmonii)
 • Obsługa wyświetlaczy 3D.

Faza druga: Multiversum

Sieciowa biblioteka światów, pozwalająca je odtwarzać online, oceniać i pobierać do własnej edycji.

Repozytorium światów i aplikacji, forum, wiki, lista przebojów itp.

Faza trzecia: Multiversum++ - orkiestra światów

Możliwość komunikacji światów. Jeden wielki instrument lub orkiestra. Wykorzystanie Open Sound Control.

Przydatne Linki

Napisali o nas

Programowanie

Zespół

Chętni, którzy nie mają konta na wiki, proszę podawać swój nick/adres z listy mailowej.

title="Chętni do robienia fazy pierwszej i drugiej" auth="none" adminUsers="petros.polonos" voteType="multi" closed="false"
Real name
projects/music-of-life.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki