User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

This is an old revision of the document!


Music of Life / Muzyka życia

Rozwinięcie koncepcji Game of Life Convaya, polegające na

 • Umieszczeniu kolonii komórek (ekosystemu) na powierzchni kuli.
 • Podziale powierzchni na sześciokąty.
 • Przypisaniu do każdej komórki dźwięku.

Podstawowe pojęcia w systemie

 • Głos - Dźwięk przypisany do pojedynczej komórki na planszy.
 • Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.
 • Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.
 • Fuga - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.
 • Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:
  • Przypisanie głosów komórkom na planszy
  • Reguły morfingu (klasyczne wg Conwaya, ale także np. oparte na harmonii, interwałach, kolorach…)
  • Reguły upływu czasu (mogą być powiązane z regułami morfingu), w tym sposób przechodzenia miedzy stanami (skokowy, łagodny, z pauzą).
  • Akord/wzór początkowy.

Założenia systemu

Każda komórka na planszy ma przypisany dźwięk. Każdy wzór żywych komórek jest więc równoważny akordowi. Morfowanie kolonii komórek z pokolenia na pokolenie powoduje morfowanie akordów. Stwórca może więc

Szczegółowe implikacje

Deliverable

Open Source generator/emulator światów, na podstawie Game of Life Conwaya

projects/music-of-life.1304315639.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)