User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

This is an old revision of the document!


Music of Life / Muzyka życia

Rozwinięcie koncepcji Game of Life Convaya, polegające na

 • Umieszczeniu kolonii komórek (ekosystemu) na powierzchni kuli.
 • Podziale powierzchni na sześciokąty.
 • Przypisaniu do każdej komórki dźwięku.

Podstawowe pojęcia w systemie

 • Głos - Dźwięk przypisany do pojedynczej komórki na planszy.
 • Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.
 • Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.
 • Fuga - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.
 • Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:
  • Przypisanie głosów komórkom na planszy
  • Reguły morfingu (klasyczne wg Conwaya, ale także np. oparte na harmonii, interwałach, kolorach…)
  • Reguły upływu czasu (mogą być powiązane z regułami morfingu), w tym sposób przechodzenia miedzy stanami (skokowy, łagodny, z pauzą).
  • Akord/wzór początkowy.

Faza pierwsza: Gniazdo Światów

Tworzymy nowy instrument muzyczny, grający całkowicie nową muzykę. Aplikacja Open Source, pozwalająca edytować i obserwować światy, korzystając z ich sieciowej biblioteki.

Trzy tryby użytkowania:

 • Expert - pełna edycja światów
 • Player - Odtwarzanie i ograniczona edycja (wybór pokoleń “od/do”, ogólne tempo), zapis do plików audio/video oraz do plików trybu screen saver.
 • Screen saver - odtwarzanie wybranych fragmentów fug, według własnej/sieciowej playlisty.

Faza druga: Multiversum

Sieciowa biblioteka światów, pozwalająca je odtwarzać online, oceniać i pobierać do własnej edycji.

projects/music-of-life.1304316304.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)