User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:music-of-life [2011/05/12 17:06]
petros.polonos [Pytania badawcze]
projects:music-of-life [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Our project within Warsaw Startup Weekend ======
 +
 +[[projects:music-of-life:Nest Of Worlds|Nest Of Worlds]]
 +
 ====== Music of Life / Muzyka życia ====== ====== Music of Life / Muzyka życia ======
  
Line 10: Line 14:
   * Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.   * Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.
   * Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.   * Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.
-  * Fuga - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.+  * Symfonia - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.
   * Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:   * Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:
     * Przypisanie głosów komórkom na planszy     * Przypisanie głosów komórkom na planszy
Line 22: Line 26:
   - Lub: głośności tych samych tonów się sumują   - Lub: głośności tych samych tonów się sumują
   - Ograniczyć zmienność (pentatonika?) na dzień dobry.   - Ograniczyć zmienność (pentatonika?) na dzień dobry.
-  - +  - Wykorzystać pojedyńcze obiekty (oscylatory, stabile, glidery) jako instrumenty w orkiestrze. 
 +  - Grać palcami (Kudos for Qdot!) w syncu z patternami.
 ===== Faza pierwsza: Gniazdo Światów ===== ===== Faza pierwsza: Gniazdo Światów =====
  
Line 56: Line 61:
  
 Repozytorium światów i aplikacji, forum, wiki, lista przebojów itp. Repozytorium światów i aplikacji, forum, wiki, lista przebojów itp.
 +
 +===== Faza trzecia: Multiversum++ - orkiestra światów =====
 +Możliwość komunikacji światów. Jeden wielki instrument lub orkiestra. Wykorzystanie Open Sound Control. 
 +
 +===== Przydatne Linki ====
 +==== Napisali o nas ====
 +http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2011/05/22/music-of-life-nowy-rodzaj-sztuki-%E2%80%93-matematyczny-symulator-zycia-swwaw/
 +
 +==== Programowanie ====
 +  * http://opensoundcontrol.org/book/export/html/4
 +  * http://en.wikipedia.org/wiki/CSound
 +  * http://tirl.org/software/maxjax/
 +  * http://www.html5rocks.com/tutorials/file/dndfiles/
 +  * http://tirl.org/software/maxjax/
 +  * http://stackoverflow.com/questions/3146483/html5-file-api-read-as-text-and-binary
 +  * http://www.storiesinflight.com/jsfft/visualizer/index.html
 +  * http://toolbarpalette.comyr.com/foobar/jssound/index.html
 +  * http://plugins.jquery.com/project/sound_plugin
 +  * http://awesomebutuseless.com/2010/html5-and-javascript-used-to-generate-sound-no-plugins-required/
 +  * http://www.lucaholland.net/stuff/grid/
 +  * http://lab.andre-michelle.com/tonematrix
  
 ===== Zespół ===== ===== Zespół =====
projects/music-of-life.1305219987.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)