User Tools

Site Tools


projects:netboot_pxe

Netboot/PXE

w LAN'ie HS, uruchomiony jest netboot/PXE za pomocą którego można odpalić systemy live lub instalacje. Wymagane jest połączenie Ethernet + obsługa PXE w komputerze.

Projekt oparty jest na https://netboot.xyz a ISO pobierane są bezpośrednio ze stron odpowiednich dystrybucji/projektów.

Credentials

Dla systemów odpalanych Live, dane do logowania są następujące:

  • user: live
  • password: live
projects/netboot_pxe.txt · Last modified: 2019/07/05 10:17 by cfk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki