User Tools

Site Tools


projects:netboot_pxe

This is an old revision of the document!


Netboot PXE

w LAN'ie HS, uruchomiony jest netboot/PXE za pomocą którego można odpalić systemy live lub instalacje. Wymagane jest połączenie Ethernet + obsługa PXE w komputerze.

Projekt oparty jest na https://netboot.xyz a ISO pobierane są bezpośrednio ze stron odpowiednich dystrybucji/projektów.

Credentials

Dla systemów odpalanych Live, dane do logowania są następujące:

  • user: live
  • password: live
projects/netboot_pxe.1562321068.txt.gz · Last modified: 2019/07/05 10:04 by cfk