User Tools

Site Tools


projects:olpc-pl-support-team

Początkowe założenia projektu

http://wiki.laptop.org/go/User:Petros.Polonos#Polish_micro-pilot

Ze względu na wzgląd sprawy się trochę zmieniły i obecny stan oraz zamierzenia przedstawiamy poniżej.

Sugar / OLPC a sprawa polska (10.04.2011)

UWAGA! Target - dzieci w wieku 6-12 lat.

Ogólny opis konceptu

Po wstępnym przeczesaniu problemu wyszło, że OLPC (czyli hardware + system) w postaci lapków XO z fedorą, prawdopodobnie będzie miał niszowe zastosowanie w Polsce. Reasoning: Sprzęt jest fajny, ale nie broni się w porównaniu z dostępnymi netbookami. Zatem może być interesujący tylko dla takich użytkowników, którzy są całkiem cyfrowo wykluczeni - co nie znaczy, że ich w Polsce jest mało. Ostatecznie XO może być atrakcyjny dla dzieci ze środowisk, gdzie nie ma dostępu do urządzeń 'mainstreamowych' - ze względu na biedę lub na poziom patologii.

W rzeczywistości, kluczowym elementem systemu jest pakiet Sugar - środowisko i pakiet aplikacji (Activities) edukacyjnych, wraz z know-how i międzynarodową społecznością dookoła tego. W odróżnieniu od OLPC, jest to projekt całkowicie FLOSS, jadący niejako na grzbiecie OLPC, który jest finansowany fundacyjnie, ale mocno powiązany z producentem XO, który najwyraźniej traktuje to jako długoterminową inwestycję (i słusznie!).

W naszych warunkach najsensowniejszym wydaje się potraktowanie Sugara jako głównego elementu, zajmując się sprzętem i systemami operacyjnymi tylko o tyle, o ile będzie to konieczne dla uruchomienia go w heterogenicznym środowisku.

Głównym kierunkiem będzie więc zaszczepienie Sugara edukatorom, aby wykorzystali go do tworzenia treści dla polskich uczniów. Najbardziej obiecujące wydają się te obszary edukacji, z których państwo się wycofało (lub nigdy nie było obecne).

Jeśli wypali pomysł z netbookami dla pierwszoklasistów, dostaniemy niejako w prezencie platformę, na której można będzie zasadzić Sugara.

Team

Petros ciągnie od strony ideologicznej i organizacyjnej. Chief extravert. Będzie głównie likował temat do grup edukacyjnych i ćwiczył skile perswazyjne.

Serge zajarał się portem Sugara na Windows. Jak zda maturę, to go nie będzie można pewnie odciągnąć. Byś może się też da namówić na głęboki support i robienie Sugar-on-the-Stick dla chętnych.

Viroos się zaraził tematem, jak się rozwinęła warstwa edukacyjna. Dołożył swojego XO i będzie utrzymywał latający cyrk na pułapie.

Zadania

- Znaleźć jeszcze jednego stakeholdera - z sektora edukacji - żeby wziął na siebie organizowanie roboty merytorycznej.

- Latający cyrk Sugara. Mamy dwa XO 1.0, jeden XO 1.5 i mojego Acera AspireOne w roli serwera szkolnego XS. Do tego kilka Sugar on the Stick (trzeba znaleźć z 5 tanich penów na to), plus Sugary na własnych lapropach prezenterów. Do tego trzeba będzie przygotować zestaw prezentacji i zajęć warsztatowych dla rodziców/nauczycieli/dzieciaków, pokazujący jak fajnie się jest uczyć w tym środowisku.

- Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki od rządu. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę.

- Zebrać grupę wolontariuszy do polonizacji Sugara i zarejestrować to jako oddzielny projekt w Sugarlabs.

-

Zgłoszenia udziału

title="Mogę się zająć/pomóc przy" auth="none" adminUsers="petros.polonos|sergiusz" voteType="multi" closed="false"
Real name
projects/olpc-pl-support-team.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki