Site Tools


Tu edytujemy plakat HSowy

https://wiki.hackerspace.pl/_media/projects:haxplakat.png

taka propozycja. Przygotowywane na ksero A3 albo drukarkę laser.

projects/plakat.txt · Last modified: 2014/04/09 20:14 by spin