Site Tools


Reverse Engineering Talk(s)

Talk Numero Uno - 25/10/2012

Czyli podstawy reverse engineerowania softu, by q3k. W planie najprawdopodobniej dwugodzinny talk, obejmujacy:

  • Krótkie przypomnienie assemblera x86 pod kątem reversu (stos, calling conventions, etc.)
  • Przedstawienie typów analizy binarnej oprogramowania i narzędzi do nich wykorzystywanych
  • przerwa na piwo i wildgrassy
  • Scrackowanie i skeygenowanie Tajemniczego Programu
  • Pomysły na projekty oraz Q&A.

Jakie godziny wam pasują?

Reverse Talk Numero Uno, czas
Real name 17:00 - 17:59 18:00 - 18:59 19:00 - 19:59 20:00 - 20:59 21:00 - 21:59 22:00 - 22:59
Aleksander Cichucki (b_rt)    
Andrzej Surowiec (Emeryth)   
antoszka (antoni)    
cranix      
Pawel Peregud (pepesza)  
Radosław Szkodziński (astralstorm)   
rakietowekopułykremla    
Robert Gerus (ar)    
Sergiusz Bazański (q3k)
Tomek (Fixxer)    
viq     
Final result: 2 2 7 10 10 6
This poll has been closed.

Godzina ustalona na 20:00.

projects/reversetalk.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)