User Tools

Site Tools


projects:reversetalk

Reverse Engineering Talk(s)

Talk Numero Uno - 25/10/2012

Czyli podstawy reverse engineerowania softu, by q3k. W planie najprawdopodobniej dwugodzinny talk, obejmujacy:

  • Krótkie przypomnienie assemblera x86 pod kątem reversu (stos, calling conventions, etc.)
  • Przedstawienie typów analizy binarnej oprogramowania i narzędzi do nich wykorzystywanych
  • przerwa na piwo i wildgrassy
  • Scrackowanie i skeygenowanie Tajemniczego Programu
  • Pomysły na projekty oraz Q&A.

Jakie godziny wam pasują?

title="Reverse Talk Numero Uno, czas" auth="none" adminUsers="q3k" voteType="multi" closed="true"
Real name

Godzina ustalona na 20:00.

projects/reversetalk.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki