Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:simple-planes [2013/04/15 18:48]
seb [Reguły]
projects:simple-planes [2014/04/02 06:57] (current)
Line 13: Line 13:
  
  
-Dla osób, które ​nie chcą startować w konkursie, ale chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów,​ także gotowych zestawów modelarskich.+Dla osób, które chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających ​ale obawiają się że nie potrafią same zaprojektować konstrukcji która poleci czy też wykonać niektórych jej elementów ​przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów,​ także gotowych zestawów modelarskich.
  
 Wstęp: wolny Wstęp: wolny
Line 49: Line 49:
 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot. 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.
  
-8. Limit czasu lotu wynosi ​30 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.+8. Limit czasu lotu wynosi ​10 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.
  
 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego. 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego.
projects/simple-planes.1366051738.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)