User Tools

Site Tools


projects:simple-planes

Table of Contents

Kto, gdzie, kiedy?

W niedzielę, 21 kwietnia 2013 zapraszamy wszystkich chętnych na konkurs “śmieciowych” maszyn latających.

Celem uczestników jest zbudowanie maszyny latającej, której koszt budowy nie przekroczy 32zł. Kluczem jest wykorzystanie materiałów z “recyklingu”, rozmontuj starą zabawkę, wykorzystaj materiały pozostałe po remoncie mieszkania, im bardziej zwariowany pomysł tym lepiej.

  • Startujemy o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Hackerspace'u przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie.
  • Czas budowy: 4 godziny
  • O godzinie 15:00 przenosimy się do Parku Saskiego aby wyłonić zwycięzce!

Dla osób, które chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających ale obawiają się że nie potrafią same zaprojektować konstrukcji która poleci czy też wykonać niektórych jej elementów przewidzieliśmy kategorię open, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów, także gotowych zestawów modelarskich.

Wstęp: wolny

Zawodnicy sami przynoszą materiały konstrukcyjne niezbędne do zbudowania maszyny.

Dołącz do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/499953200064912/

Reguły

0. Dopuszczona do konkursu konstrukcja ma po wystartowaniu latać samodzielnie (bez fizycznego kontaktu z powierzchnią ziemi, elementami stałymi kimś lub czymś na powierzchni.

1. Maszyny startują w dwóch kategoriach – “el cheapo” oraz “open”.

2. W kategorii “open” brak ograniczeń na materiały, komponenty, ich rodzaj i ceny.

3. W kategorii “el cheapo” koszt materiałów i komponentów pon. 32zł.

4. W kategorii “el cheapo” materiały i komponenty nie mogą być gotowymi częściami bezpośrednio (bez istotnej obróbki) przeznaczonymi do budowy/składania konstrukcji latających.

5. Konstrukcje wykonujemy na terenie HS, w wyznaczonym czasie (4h).

6. Po zakończeniu budowy wszyscy udajemy sie na wyznaczone przez organizatorów/sędziów “lotnisko”.

7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.

8. Limit czasu lotu wynosi 10 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.

9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego.

10. Każda maszyna ma prawo do trzech prób, pod uwagę będzie brany najlepszy uzyskany czas.

11. Za koniec lotu uznaje się moment gdy pojazd dotknie ziemi, w przypadku maszyn rozdzielających się na części podczas lotu liczy się ten spójny element, który leci najdłużej.

12. Maszyny będą wykonywać lot z ręki , wypuszczane przez jednego z sędziów (w danej rundzie prób wszystkie przez tego samego) lub będą startować z powierzchni ziemi (wybór należy do zawodnika)

13. Jeśli maszyna startuje z ręki, zawodnicy mogą przygotować maszynę do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać

14. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim, publicznym parku.

15. W zawodach mogą brać udział zespoły.

Poniżej parę wyjaśnień do punktów które mogą być niejasne…

ad. 0. Latawce i samoloty na uwięzi odpadają. Może być start z uwięzi, ale czas liczy się od momentu przejścia do samodzielnego lotu.

ad. 2. W szczególności, w kategorii open dopuszczamy gotowe zestawy do składania.

ad. 4. Zwracam uwagę na słowa “bezpośrednio” i “bez istotnej obróbki”, czyli np. niedopuszczalne jest użycie gotowego śmigła ze sklepu modelarskiego, ale dopuszcza się użycie gumy modelarskiej, listewek czy nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora

ad. 8. maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony na gaz bez systemu przerywania lotu i podobne konstrukcje, które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone.

ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana.

FAQ

  • Dlaczego akurat 32zł?

Bo to ładna, okrągła liczba :) Na tyle mała, aby wymusić kreatywne podejście do budowy, a na tyle duża, aby można było kupić wystarczająco dużo materiałów takich jak listewki, kleje, styropian, folia/papier, guma itp.

  • Jak będą wyceniane przyniesione przedmioty, np. silniczek ze starego samochodu

Konkurs ma przede wszystkim być dobrą zabawą, więc główną zasadą przy wycenie rzeczy przyniesionych przez zawodników będzie zasada fair play. W przypadku wątpliwości sprawdzimy serwisy aukcyjne, oraz zapytamy o opinię innych uczestników.

projects/simple-planes.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki