User Tools

Site Tools


projects:simple-planes

This is an old revision of the document!


Reguły

0. Dopuszczona do konkursu konstrukcja ma po wystartowaniu latać samodzielnie (bez fizycznego kontaktu z powierzchnią ziemi, elementami stałymi kimś lub czymś na powierzchni.

1. 2 kategorie maszyn – “el cheapo” oraz “open”.

2. W kategorii “open” brak ograniczeń na materiały, komponenty, ich rodzaj i ceny.

3. W kategorii “el cheapo” koszt materiałów i komponentów pon. 32zł.

4. W kategorii “el cheapo” materiały i komponenty nie mogą być gotowymi częściami bezpośrednio (bez istotnej obróbki) przeznaczonymi do budowy/składania konstrukcji latających.

5. Konstrukcje wykonujemy na terenie HS, w wyznaczonym czasie (ok 3-3.5h).

6. Po zakończeniu budowy wszyscy udajemy sie na wyznaczone przez organizatorów/sędziów “lotnisko”.

7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.

8. Każda maszyna ma prawo do trzech prób, pod uwagę będzie brany najlepszy uzyskany czas.

9. Za koniec lotu uznaje się moment gdy pojazd dotknie ziemi, w przypadku maszyn rozdzielających się na części podczas lotu liczy się ten spójny element, który leci najdłużej.

10. Maszyny będą wykonywać lot z ręki , wypuszczane przez jednego z sędziów (w danej rundzie prób wszystkie przez tego samego) lub będą startować z powierzchni ziemi (wybór należy do zawodnika)

11. Jeśli maszyna startuje z ręki, zawodnicy mogą przygotować maszynę do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać

12. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim, publicznym parku.

13. W zawodach mogą brać udział zespoły.

Poniżej parę wyjaśnień do punktów które mogą być niejasne…

ad. 0. Latawce i samoloty na uwięzi odpadają. Może być start z uwięzi, ale czas liczy się od momentu przejścia do samodzielnego lotu.

ad. 2. W szczególności, w kategorii open dopuszczamy gotowe zestawy do składania.

ad. 3. 32 to okrągła liczba

ad. 4. Zwracam uwagę na słowa “bezpośrednio” i “bez istotnej obróbki”, czyli np. niedopuszczalne jest użycie gotowego śmigła ze sklepu modelarskiego, ale dopuszcza się użycie gumy modelarskiej, listewek czy nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora

ad. 9. to w szczególności oznacza że momen dotknięcia ziemi musi być widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie da się określić czasdu lotu i próba jest liczona jako nieudana.

Miejsce i czas

Niedziela, 21 kwietnia 2013

Rozpoczęcie budowy godzina 11 Loty godzina 15

Miejsce: Budowanie samolotów: HS, Konkurs lotów: Park Saski, ew. dziedziniec ITR (jeśli wśród ludu nie będzie woli do chodzenia)

projects/simple-planes.1366024792.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)