User Tools

Site Tools


projects:spejstore:czytnik_qr

Czytnik kodów spejstorowych

Czytnik QR-code'ów ma za zadanie ułątwić obcowanie z inwentarzem, m.in. ułątwiając odkładanie rzeczy na miejsce - po zeskanowaniu przedmiotu wskaże jego nazwę i miejsce przechowywania; z pomocą przyczepionego ESP z wyświetlaczem robi lookup ajtemów po WiFi.

Workflow

  1. Skanujesz kod
  2. Wyświetlacz pokazuje Ci co zeskanowałeś i gdzie to odłożyć
  3. ????
  4. Profit™

Done

  • Czytnik ma podpiętego ESP, który po RS232 umie wyciągnąć wszystkie potrzebne informacje z boarda czytnika
  • Jest zaciśnięty kabelek zasilający Tomiya na RJ-45 (zdjęcie)

TODO

  • Sprawdzić, czy soft na ESP przyczepionym do czytnika się do czegokolwiek nadaje
  • Cywilizowane zasilanie, najlepiej bateryjne
  • Napisać od nowa/odpicować kawałek kodu, który ogarnie lookup przedmiotów

Pozostałe informacje

Zasilanie

5v DC, gniazdo RJ45, pinout na zdjęciu

projects/spejstore/czytnik_qr.txt · Last modified: 2019/01/10 14:44 by drozdziak1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki